Ny Tirsdag 17.04.12

Nu er vi jo et pænt stykke henne i april, og har som sædvanlig oplevet at det er en meget alsidig, for ikke at
sige dybt forvirrende måned – at gennemleve april minder faktisk på mange måder om at være i hus med
en teenager – det ene øjeblik helt ”oppe” og det næste helt ”nede” - dvs.: det ene øjeblik sidder man i en
havestol i solskinnet, og det næste skovler man sne på fortovet, og man når egentlig aldrig at være forberedt
på nogen af tingene, og er derfor altid forkert påklædt. Og går man ud og leder i den danske sangskat finder
men lige så stor forvirring her.

Der er for det første Bjørnstjerne Bjørnsons ” jeg vælger mig april”. Det er titlen på en sang der nok er kendt
af en del mennesker – selvom det er en gammel sag, der blev skrevet i 1870. – i den omtaler Bjørnstjerne
både aprils gode og dårlige sider, og får egentlig også de dårlige sider til at lyde som noget positivt – der
står bl.a. …”dog fred er ej det bedste, men at man noget vil!” – og det kan måske være en lille trøst når man
ser på hvordan april har ført sig frem på kedelig vis i Danmarks historie - 2. april 1801, under Napoleonskrigene
havde vi Slaget på Reden, der endte med at englænderne hjembragte største parten af den Dansk-Norske flåde.
18. april 1864 - det er for 148 år siden i morgen, blev en del af den danske hær, der af politikerne var sendt ud
i en håbløs kamp, massakreret ved Dybbøl – og 9. april 1940 blev Danmark besat af Tyskland – og de, der
faktisk gjorde en energisk indsats for at forhindre dette, gjorde det som i 1864 under ret umulige vilkår.
- faktisk kan man vel sige at danskere historisk set ikke har særlig god grund til at vælge sig april
– men Bjørnstjerne var jo altså også nordmand.

Så er der Benny Andersens ”Hilsen til forårssolen” – der står godt nok ikke noget om april i den, men jeg har
nu altid forestillet mig at det er april den handler om – i den står der bl.a. noget om at beskære i budgetter og
at det er slut med fordums fede ødselhed – og det falder jo helt godt i tråd med hvad vi her i april har kunnet
høre toppolitikere giver udtryk for med meget seriøs stemmeføring og lige så alvorlige ansigtsudtryk – men,
ligesom april er Benny Andersen ikke sådan at holde nede, og visen slutter med at give udtryk for, at når
forårssolen skinner, så er alting godt alligevel.

Endelig har vi så ”Aprilvisen” som Poul Martin Møller skrev i 1819 – Vi kender den nok bedst som ”Grøn er
vårens hæk” og den er fyldt med billeder på forårsidyl såsom: ”Nu har viben æg, pilen dygtig skæg, og violen
småt på volden pipper” – eller: ”Storken er så travl højt på bondens gavl, og de røde fødder næbbet slibe”.
Det er jo smukt – men den gode  hr.Møller har altså også haft blik for andet end forårstegnene hos fugle og
blomster, for der står også: ”jomfruer sig alt på volden sole. Luften er så smuk, deres længselssuk kendes
let på deres silkekjole” – og når man tænker lidt over dét, så melder der sig helt naturligt det spørgsmål:
hvad har manden egentlig gået og stirret på? Og linjerne:…”på de grønne sko hun synes danse.
Ak, hvor hun er let!”.. Antyder jo også at han ikke blot har set på blomster og fugle – man han var
altså også kun 25 år på det tidspunkt, så det er vel både forklarligt og naturligt. Men så er der slutningen,
der på meget passende april-vis er lidt af en nedtur:” Ak, de skønne svandt, jo fra hver en kant. Det er tungt,
man skal gå hjem alene”. – og der kan man måske få den tanke, at hvis nu han havde koncentreret sig lidt
mindre om at være poetisk så var det måske gået anderledes – og det var måske den skuffelse der samme
år fik ham til at tage ud som skibspræst til det fjerne østen.

Mon ikke vi kan sige, at der er enighed om at April er forvirrende, frustrerende,
irriterende og – dejlig.                            

HVL