Brøns Kirke

Brøns Kirke – ældre bygning renoveret og indrettet med mandskabsrum og kirkekontor.

broens mandskab4

broens mandskab3

 

kirke gron  mandskab gron  sognehuse gron
praestegaard gron  diger gron  diverse gron