Magstrup Kirke

Ved Maugstrup Kirke er der gennem en lang årrække blevet omlagt blytage,
udbedret udvendigt murværk, foretaget indvendige istandsættelser og opført
et mandskabs- redskabshus – og desuden er der i præstegårdens sidefløj 
blevet indrettet mødelokale/sogne hus med tilhørende birum.

maugstrupkirke

maugstrupkirke2

 

kirke gron  mandskab gron  sognehuse gron
praestegaard gron  diger gron  diverse gron