Ny Tirsdag 03.07

SCT. HANS TANKER

Forrige lørdag befandt jeg mig i et traditionsrigt Sct. Hans Aftens Selskab, med indtil flere griller og alt hvad ellers
hører sig til, og i sagens natur skulle det selvfølgelig være et udendørs foretagende i den stille og lune Danske
midsommeraften – men som en indrømmelse til de faktiske vejrforhold var arrangementet flyttet ind i carporten,
hvor der var rimeligt læ og nogenlunde lunt og i hvert fald tørt. Men da vi kom til det med bålet, så vi i øjnene, at
for første gang i utallige år måtte selskabet undvære et Sct. Hans Bål – men midsommervisen blev dog afsunget
rimeligt vellydende, til akkompagnement af regnens trommen på den omtalte carports metaltag - hvorimod den
anden sang, der hører med til traditionerne i dette selskab, ”Du danske sommer, jeg elsker Dig” blev udeladt,
og faktisk overhovedet ikke omtalt.

Og vi kom godt nok fra at udelade bålet, selvom der er en vis risiko ved det, for som der står i midsommervisen
så har ”hver by sin heks, og hver sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde”
For bålet er der – og har været der i mange, mange år - fordi det er en helligaften, og på sådanne aftener er
heksene særligt aktive bl.a. ved at rejse til heksemøder, der kan finde sted på f.eks. Bloksbjerg i Harzen, eller
på Hekla på Island. Under alle omstændigheder er det tanken at ilden er et glædesblus, der skal skræmme de
onde omkringflyvende hekse, så de ikke holder pause i flyvningen – det må være trættende at sidde på en kost
– i hvert fald ikke lige i nærheden af bålet.

Men det med at sætte en heks på bålet er nok lidt af en nyere tilsnigelse i sammenhængen, bålet er jo som sagt
et glædesblus og ikke et henrettelsesbål, – og heksedukken er et minde om den gang, da man jagtede hekse og
dømte dem til døden på bålet - og det menes da også, at i Danmark optrådte der første gang en heks på et
Sct. Hans bål på Jelling Seminarium omkring år 1900 – og personligt bryder jeg mig overhovedet ikke om et
Sct. Hans bål med en heks.

For fortidens hekseangst og heksejagt var vel baseret på en god portion overtro og religiøs fanatisme, men mon
ikke også der var indblandet en pæn portion af et mandsdomineret samfunds angst for kvinder, der bryder de
gængse normer – og er det ikke præcis samme behandling kvinder med ”forkert” tankegang eller handlemåde
får – og af de samme årsager - i visse ekstreme kulturer – og det er altså noget, der sker lige nu, i dag

Så selvom det er omkring 360 år siden, der sidst blev brændt en heks af her i landet, så synes jeg bare at hekse-
forfølgelserne er så nutidige og så tæt på, at jeg sagtens kan undvære en heksedukke på et Sct. Hans bål.

I øvrigt kan vi vel heller ikke selv sige os helt fri for noget der minder om hekseforfølgelserne i dag, for i vore
dages liberale og åbne og globale og fordomsfri samfund er vi faktisk ved at være ret meget polariserede i
forskellige retninger – og indenfor de enkelte retninger går man meget op i at man skal passe ind i vedtagne
normer – og dem der ikke gør det, er der nærmest heksejagt på, for dem må der jo være noget galt med…..

HVL